La nostalgia del japonés

Quedarse solo, exxtrañar, hacer falta y recordar con nostalgia en japonés
 
あなたが行ってしまったらとても寂しくなります.
Anata ga itte shimattara totemo samishiku narimasu.

Me voy a quedar muy solo cuando te vayas.

 
私たちの家は快適ですが,やっぱり前の家が懐かしい.
Watashitachi no ie wa kaiteki desuga, yappari mae no ie ga natsukashî.

Nos sentimos muy bien en nuestra casa, pero sigo extrañando la anterior.

 
息子が外国に行ってしまいひどく寂しい.
Musuko ga gaikokuni itte shimai hidoku samishî.

Extraño mucho a mi hijo ahora que se fue al extranjero.

 
金を少しなくしたが困りはしない.
Kane wo sukoshi nakushita ga komari wa shinai.

Perdí un poco de dinero, pero ni me hace falta.

 
トムが懐かしい
Tomu ga natsukashî.

Extraño a Tom / Me hace falta Tom

 
家族が懐かしいなあ
Kázoku ga natsukashî nâ.

Mi familia me hace mucha falta.

 
あの人は私にとってとても懐かしい人です.
Ano hitowa watashini totte totemo natsukashî hito desu.

Él es una persona muy añorada para mí

 
故国が懐かしい
Kokoku ga natsukashî.

Añoro mi tierra natal.

 
私はそれを懐かしく思い出します
Watashi wa sore wo natsukasshiku omoimasu.

Todavía lo recuerdo con nostalgia.